Zakazane praktyki w zakresie sztucznej inteligencji.