// O NAS


Alicja Kaszuba Adwokat


Wspólnik w LawDecode świadcząca usługi w zakresie prawa umów, prawa autorskiego i własności intelektualnej, prawa handlu internetowego, ochrony danych osobowych, postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych i karnoskarbowych.
Ukończyła Podyplomowe Studia Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.
Obecnie w trakcie Studiów Podyplomowych - Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego.

Ponadto ukończyła kurs Ochrony danych osobowych i Prawa prywatności, organizowany przez Radę Europy oraz kurs Podstawy Sztucznej Inteligencji, organizowany przez Uniwersytet Helsiński.

// O NAS


Natalia Krześlak-Dębska Adwokat, LL.M.


Wspólnik w LawDecode świadcząca usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, obsługi prawnej spółek, postępowań odszkodowawczych, postępowań o ochronę dóbr osobistych oraz innych sporów sądowych.
Interesuje się zastosowaniem sztucznej inteligencji w medycynie, prawem medycznym i farmaceutycznym oraz kontraktami w branży IT.

Posiada tytuł LLM (Master of Laws) in International Commercial Law.
Ukończyła Studia Podyplomowe Prawo Medyczne i Bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.


// USŁUGI


Profesjonalne i indywidualne podejście do Twoich spraw.


Kontrakty IT


Opracowujemy, opiniujemy oraz negocjujemy:
- umowy o wykonanie oraz wdrożenie systemów IT (Agile, Waterfall)
- umowy serwisowych oraz rozwojowych
- umowy outsourcingowych, utrzymaniowych (SLA), suportowych
- umowy licencyjnych
- umowy w modelu cloud computingowych
- umowy w modelach SaaS, IaaS, Paas
- umowy typu web-wrap oraz click-through
- umowy o zachowaniu poufności (NDA)

Prawo autorskie i własności intelektualnej


Opracowujemy, opiniujemy oraz negocjujemy:
- umowy o wykonanie utworu
- umowy o przeniesienie praw autorskich
- umowy licencyjne
- umowy o współautorstwo
- umowy wydawnicze
- umowy o zarząd wspólnymi majątkowymi prawami autorskimi

Ochrona danych osobowych


Opracowujemy lub opiniujemy dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, taką jak:
- wzory zgód i upoważnień
- wzory klauzul informacyjnych
- polityka prywatności/polityka przetwarzania danych osobowych
- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
- kodeksy postępowań

E-commerce i sprzedaż online


Opracowujemy i opiniujemy dokumentacje związaną z prowadzeniem sprzedaży internetowej, taką jak:
- regulamin sklepu internetowego
- polityka prywatności
- zgody RODO
- wzory odstąpienia od umowy oraz reklamacji
- informacja o plikach cookies
Ponadto oferujemy:
- porady prawne w zakresie zgodnego z prawem projektowania strony sklepu internetowego
- porady prawne w zakresie e-marketingu, newsletterów, konkursów, blogów i współpracy z influancerami.

Postępowania sądowe i arbitraż


Profesjonalna reprezentacja w postępowaniach sądowych cywilnych, administracyjnych, podatkowych, karno-skarbowych oraz postępowaniach administracyjnych. Reprezentacja i asysta w pozasądowych postępowaniach rozstrzyganiu sporów tj. negocjacje, mediacje, arbitraż sądowy i ad hoc.
W ramach usługi świadczymy:
- przygotowanie strategii procesowej
- przygotowanie pism procesowych
- reprezentację na rozprawach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej
- prowadzenie postępowań przed sądami rejestrowymi
- prowadzenie elektronicznych postępowań upominawczych (e-sąd)

Wsparcie dla biznesu


Świadczymy usługę kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorcy. Prowadzona w postaci zewnętrznego działu prawnego lub stałej współpracy. Obejmująca:
- bieżące opinie i porady prawne w zakresie działalności przedsiębiorstwa
- obsługę korporacyjną - obsługa posiedzeń organów spółki oraz opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego spółki
- obsługę spraw pracowniczych, praw autorskich pracownika oraz umowy o poufności
- obsługę umów – opracowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie
- obsługę prawna danych osobowych
- reprezentacje w sporach sądowych i pozasądowych
 
  • Adw. Natalia Krześlak-Dębska
    Moim priorytetem jest kompleksowe podejście do obsługi biznesu moich Klientów. Zawsze staram się najlepiej poznać ich potrzeby biznesowe i rynek, na którym działają.
    Adw. Natalia Krześlak-Dębska
  • Adw. Alicja Kaszuba
    Współpracując ze mną możesz liczyć na indywidualne oraz profesjonalne podejście do Twoich spraw. Moi Klienci cenią mnie za doświadczenie, zaangażowanie i kompetencje.
    Adw. Alicja Kaszuba

// WE DO IT!


Kancelaria świadczy usługi
w postaci porad prawnych
i konsultacji w formie online.
W celu skorzystania z usługi online należy wysłać zgłoszenie na adres email
z podaniem tematu konsultacji.